Jäseneksi

Lohjan harrastajanäyttelijät ry:n jäseneksi pääset ottamalla yhteyttä jäsensihteeriimme 
Seppo Lehtelään. 

Jäsenten oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet:

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua koulutustoimintaan ja virkistysmatkoihin.
Yhdistys järjestää vuosittain jäsenilleen matkoja, virkistystoimintaa ja koulutuksia. 
Jäsenistölle tarjottava toiminta on pääsääntöisesti maksutonta. Yksityisen jäsenellä on 
mahdollisuus vaikuttaa koulutus- ja virkistystarjontaan tekemällä ehdotuksia toiminnasta 
hallitukselle. 

Jäsenen velvollisuuksiin kuuluu maksaa jäsenmaksu ja osallistua narikkatoimintaan. 
Jäsenillä on mahdollisuus hakea stipendiä, osallistua näyttelijäkatalogiin ja 
talkootoimintaan.

Jäsenellä on mahdollisuus hakea yhdistykseltä stipendiä oman näyttämötyön 
kehittämiseen ja kouluttamiseen. Jäsenellä on myös mahdollisuus osallistua Lohjan 
teatterilla järjestettäviin talkoisiin ja muuhun remonttityöhön, sekä Lohjan teatterin 
produktioiden koelukuihin. Näyttelijäyhdistyksen jäsenet saavat alennusta Lohjan teatterin 
pääsylipuista. 

Lohjan harrastajanäyttelijät ry:n jäsensihteeri
Seppo Lehtelä
seppo.lehtela@gmail.com
050-5851897