Yhdistystoiminta

Lohjan harrastajanäyttelijät ry on perustettu vuonna 1991, jotta ne teatterin harrastajat,
jotka tekevät pitkäjänteistä työtä teatterin sekä oman näyttämötyön kehittämiseksi, saisivat 
oman yhdistyksen. Lohjan harrastajanäyttelijät ry tekee tiivistä yhteistyötä Lohjan teatterin 
kanssa sekä näyttämöllä, että kulisseissa. Lohjan harrastajanäyttelijät ry on Suomen 
harrastajateatteriliiton jäsen.

Yhdistyksen tarkoituksena on näyttelijäharrastuksen ylläpitäminen, edistäminen ja 
kehittäminen Lohjan kaupungissa, sekä ympäristökunnissa. Yhdistyksen toiminnalla on 
tarkoituksena paitsi kouluttaa ja kehittää jäsenistön osaamista, myös tarjota 
kulttuurielämyksiä. Yhdistys voi järjestää jäsenilleen virkistystoimintaa ja ensisijaisesti 
tukea projekteja, joihin yhdistyksen jäseniä osallistuu. Tarkoituksen toteuttamiseksi 
yhdistyksen jäsenet osallistuvat näytelmien tekemiseen, ja esittämiseen sekä Lohjalla, että 
ympäristökunnissa. Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutusta näyttämötaiteen eri osa-
alueilta. Jäsenistöllä on mahdollisuus kouluttautua myös yhdistyksen ulkopuolella ja 
yhdistys voi tukea kouluttautumista taloudellisesti stipendein. Yhdistys voi ottaa vastaan 
testamentteja, lahjoituksia ja avustuksia toimintansa tukemiseksi. 

Näyttelijäyhdistyksen varat koostuvat teatterin vaatesäilytyksestä saatavista varoista, 
jäsenmaksuista sekä esiintymistuotoista. Lisäksi viimevuosina yhdistys on hakenut 
avustuksia toimintaan.

Lohjan harrastajanäyttelijät ry:llä on edustus yhteistyötoimikunnassa, jonka tehtävänä on 
käsitellä teatteriin liittyviä asioita ja käydä läpi esimerkiksi tulevien esityskausien 
produktiovalintoja.